Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thảo luận tại tổ, đóng góp ý kiến hoàn thiện Tờ trình về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Cập nhật 23/10/2021, 18:10:22

Trước đó vào sáng nay (ngày 23.10), sau khi nghe các Tờ trình về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); các đại biểu tham dự tại tổ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào 2 dự án Luật này. Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chủ trì thảo luận tại tổ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

 Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu thảo luận.

Phát biểu thảo luận tại tổ, đóng góp ý kiến vào Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai bày tỏ sự nhất trí việc sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khắc phục những bất cập của Luật Điện ảnh hiện hành và đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập của nền điện ảnh Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam là một trong những công cụ, kênh thông tin để công chúng không chỉ trong nước mà còn trong khu vực, thế giới biết đến, hiểu sâu sắc hơn lịch sử nước nhà, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Theo đại biểu Châu Ngọc Tuấn, dự án Luật cần quan tâm đến giới trẻ và càng đặc biệt hơn đó là trong xu thế của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc phổ biến văn hóa, điện ảnh rất đa dạng, linh hoạt, do đó, vai trò của Nhà nước là tạo cơ chế, tạo “sân chơi” cởi mở để điện ảnh đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết.

Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu: “Giữ được giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, phong tục, truyền thống tốt đẹp… của dân tộc, của quốc gia. Phản ánh được hơi thở hiện thực của cuộc sống. Văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh phải thực sự hỗ trợ hội nhập và phát triển kinh tế, đằng sau câu chuyện của điện ảnh chính là câu chuyện thị trường để phát triển kinh tế – xã hội, điện ảnh và văn hóa phải là 1 kênh ngoại giao hữu hiệu để xâm nhập thị trường. Chính vì vậy, chúng ta cũng cần quan tâm, học hỏi kinh nghiệm, những thành tựu rất đáng chú ý của các nước, trước đây là Ấn Độ, và gần đây nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản,… trong việc tạo ra những ảnh hưởng có giá trị để tạo thêm giá trị gia tăng cho quốc gia trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, nhất là các trào lưu tiêu dùng, không chỉ ưa thích mà còn yêu thích các sản phẩm có gắn mác “MADE IN VIETNAM”.

Đại biểu Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Để phát huy hội nhập điện ảnh hiện đại, tạo dựng được những bước đi vững chắc cho Công nghiệp điện ảnh thì phải có những cơ chế đặc thù rất riêng biệt. Tuy nhiên, dự án Luật chưa thể hiện sâu sắc và cụ thể những điều này, do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu thêm để có những bước đi đột phá hơn.

Đại biểu Châu Ngọc Tuấn phát biểu:Điện ảnh là lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và có những đặc trưng riêng về tính sáng tạo, chính vì thế, tôi vẫn cho rằng làm sao việc sửa Luật phải phù hợp với tính chất của lĩnh vực, đó là phát huy sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sỹ chân chính, đội ngũ chuyên môn, tạo không gian đủ rộng để giới nghệ thuật điện ảnh cống hiến, sáng tạo và thực sự góp phần thể hiện, phản ánh được khát vọng phát triển, khát vọng hùng cường của đất nước ta. Về góp ý cụ thể, cá nhân tôi chỉ xin góp ý vào 2 vấn đề, đó là: Về phổ biến phim trên không gian mạng: Việc phổ biến phim trên không gian mạng là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn và thực sự cũng là tất yếu trong xu thế 4.0. Chính vì vậy, rút kinh nghiệm của khá nhiều lĩnh vực khác, tôi ủng hộ quan điểm hậu kiểm. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim phải tự phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế  “hậu kiểm” nội dung phim để đảm bảo hiệu quả, kịp thời kết hợp với chế tài nghiêm khắc xử lý vi phạm. Đối với một số nội dung về chính trị, quốc phòng an ninh… thì cần quy định “tiền kiểm” và giao Chính phủ quy định chi tiết việc triển khai thực hiện.

Phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang: Tôi ủng hộ cao với quan điểm Ngân sách nhà nước phải bảo đảm là chủ lực, chi phối để phổ biến điện ảnh đến với đồng bào các dân tộc, nhất là ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang…; tuy nhiên, cũng vẫn phải lưu về tính phù hợp, khả thi đối với từng vùng, miền, địa bàn cụ thể chứ không dàn trải”.

Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã thảo luận, đóng góp các ý kiến vào Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Đại biểu Đinh Văn Thê – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đóng góp ý kiến: “Dự thảo Luật đã bỏ tiêu chuẩn khen thưởng thành tích đột xuất đối với các hình thức khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất tại Điều 39, Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhất tại Điều 42. Quy định này chưa phù hợp với chủ trương là coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng./ Trong thực tiễn có những tập thể, cá nhân được thành tích xuất sắc, đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng rộng, sức lan tỏa có thể trong toàn quốc, xứng đáng được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhất/. Do vậy /tôi đề nghị giữ nguyên quy định về khen thưởng đột xuất đối với các hình thức khen thưởng như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhất như Luật hiện hành”.

Đại biểu Rơ Chăm H’Phik – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu: “Cần bổ sung tiêu chuẩn về thời gian khi xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân. Cá nhân phải có thời gian được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú…thời gian từ 6 năm trở lên tại Điều 62, 63, 64, 65, để có nhân tiếp tục có thời gian phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình”.

 Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 17

Trả lời