Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối

Cập nhật 09/6/2023, 11:06:43

Sáng 9/6, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng giai đoạn 2021 – 2025”. Đồng chí Huỳnh Minh Thuận – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Đảng uỷ Khối đã tổ chức và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quán triệt, học tập và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động; đặc biệt, đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giúp từng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong dư luận và xã hội; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm và đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02 của Đảng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối đã khen thưởng 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 19/5/2021 – 19/5/2023./.

Đức Hải – R’Piên


Lượt xem: 4

Trả lời