Đak Pơ – mở rộng vùng sản xuất rau

Cập nhật 13/6/2019, 14:06:04

Toàn huyện Đak Pơ hiện có khoảng 3.000 ha đất chuyên trồng rau; bình quân diện tích trồng rau xanh hàng năm đạt trên 6.400 ha, chiếm 28% tổng diện tích gieo trồng toàn huyện. Sản lượng rau bình quân mỗi năm đạt hơn 100 ngàn tấn với trên 40 loại rau. Theo quy hoạch đến năm 2025, diện tích sản xuất rau an toàn của huyện đạt gần 300 ha và đến năm 2030 đạt 500 ha.

 Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người sản xuất, kinh doanh rau an toàn trên địa bàn huyện Đak Pơ, tháng 4/2019, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã triển khai dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau An Sơn-Đak Pơ”. Dự án có tổng kinh phí 600 triệu đồng được triển khai đến tháng 3/2021. Bên cạnh đó, UBND huyện Đak Pơ cũng đã trình UBND tỉnh Gia Lai xin được sử dụng tên địa danh An Sơn-Đak Pơ để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận theo quy định. Việc xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận rau An Sơn-Đak Pơ sẽ giúp nông dân phát triển sản xuất rau theo hướng VietGAP, GlobalGAP, từ đó góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài tỉnh./.

CTV Nguyễn Hiền – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)


Lượt xem: 58

Trả lời