CÔNG VĂN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG

Cập nhật 27/5/2014, 08:05:58

     Về việc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân Ngày truyền thống phòng, chống, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam (22/5).

          Kính gửi:

                    – Đài Truyền hình Việt Nam

                    – Đài Tiếng nói Việt Nam

                    – Thông tấn xã Việt Nam

                    – Báo Nhân dân

     Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam, ngày 09/5 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có Thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước (Thư của Chủ tịch nước gửi kèm theo)

     Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương trân trọng chuyển tới Quý cơ quan Thư của Chủ tịch nước để chuyển tải tới công chúng vào chương trình thời sự lúc 19h tối ngày 21/5/2015 và các báo ra ngày 22/5/2014.

     Mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

Nguyễn Xuân Diệu   


Lượt xem: 288

Trả lời