Công an TP. Pleiku tiếp nhận và giải quyết gần 29.000 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật 16/12/2022, 14:12:19

Thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ, thời gian qua, Công an TP.Pleiku đã triển khai 8/8 dịch vụ công thiết yếu trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo thẩm quyền.

Để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu thông tin trên từng lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực: đăng ký quản lý cư trú, phòng cháy chữa cháy, đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy, thu tiền phạt nguội vi phạm giao thông, cấp, đổi căn cước công dân…., Công an TP.Pleiku đã triển khai các mã quét QR trên từng lĩnh vực để người dân dễ dàng tìm hiểu thông tin và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Nhờ triển khai nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả nên Công an TP.Pleiku là đơn vị dẫn đầu Công an toàn tỉnh Gia Lai về số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến. Tính từ ngày 1/12/2021 đến nay, Công an TP.Pleiku đã tiếp nhận và giải quyết gần 29.000 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Trong đó có trên 2.200 hồ sơ thường trú, trên 1.600 hồ sơ tạm trú và gần 25.000 hồ sơ công dân đăng ký lưu trú… Nhờ vậy đã giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm đáng kể thời gian giao dịch, chi phí đi lại; đồng thời giúp đơn vị nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự./.

Thiên Thanh, Ksor Tuối


Lượt xem: 9

Trả lời