Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021

Cập nhật 14/7/2021, 17:07:01

Sáng nay (14/7), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021.

Hội nghị đã thông báo nội dung các Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021; công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo về đặc xá và Quyết định của Hội đồng tư vấn đặc xá quy định về tổ chức, nhiệm vụ của các Tổ chuyên viên giúp việc và Tổ thẩm định liên ngành thuộc Hội đồng tư vấn đặc xá.

Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương phải xây dựng kế hoạch, bám sát nội dung được phân công, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác đặc xá. Cơ quan thi hành án công an cấp huyện, Trại Tạm giam chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tham mưu chính quyền địa phương làm tốt công tác giúp đỡ người được đặc xá trở về tái hoà nhập cộng đồng. Đồng thời các tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng tư vấn đặc xá phải tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện trong ngành, đơn vị mình và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực đặc xá trong việc thẩm định hồ sơ, đề nghị ưu tiên cấp lại giấy tờ tuỳ thân, tạo điều kiện về công ăn, việc làm để người được đặc xá tái phạm tội. Công tác đặc xá phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định, kết hợp thực hiện nghiêm phòng-chống dịch Covid-19./.

CTV Lê Ánh – Nông Hòa (Công an tỉnh)


Lượt xem: 25

Trả lời