Bảo vệ người dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu tín dụng đen là nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2019

Cập nhật 25/3/2019, 21:03:43

Mặc dù lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn được xem là đối tượng ưu tiên đầu tư vốn tín dụng, song trên thực tế vẫn còn một bộ phận  người dân chưa tiếp cận được nguồn vốn.  Đây được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến tín dụng đen có cơ hội len lỏi vào cuộc sống của người dân. Nhằm góp phần đẩy lùi tín dụng đen, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là bảo vệ người dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho người nông dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng doanh nghiệp với lãi suất hợp lý; mở rộng cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng chính đáng của người dân trên địa bàn nông thôn… Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục vay vốn; rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay để doanh nghiệp, người dân được vay vốn một cách thuận lợi với thời gian nhanh nhất. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực chương trình nâng mức vốn vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ 50 triệu đồng lên tối đa 100 triệu đồng/hộ, NHNN cũng quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thấp hơn từ 1 – 2% lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác; hỗ trợ về nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng (TCTD) có tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn từ 40% trở lên; khuyến khích các TCTD mở rộng hoạt động và phát triển thêm các gói sản phẩm tín dụng phù hợp ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các khu vực có mạng lưới ngân hàng chưa phát triển.

Hồng Uyên, Duy Linh


Lượt xem: 10

Trả lời