Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Cục thuế tỉnh.

Cập nhật 20/9/2013, 16:09:37

Sáng 20/9, ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Cục thuế tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Nội dung chính của buổi làm việc xoay quanh vấn đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý thu thuế trên địa bàn từ năm 2011 đến giữa năm 2013”. 

Qua báo cáo của lãnh đạo Cục thuế tỉnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế trong và ngoài nước nhưng cơ quan thuế cũng cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ do Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao. Tổng thu ngân sách toàn tỉnh 2 năm 2011-2012 đạt 6.345,8 tỷ đồng, vượt dự toán 6-21%, riêng 6 tháng đầu năm nay hơn 1.668 tỷ đồng. Nhìn chung việc triển khai các chính sách, pháp luật về thuế của cơ quan thuế kịp thời, đúng chế độ, hạn chế tối đa thất thu thuế, đảm bảo huy động kịp thời nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng không ít đến tiến độ thực hiện kế hoạch của đơn vị và cả người kê khai, nộp thuế như chính sách pháp luật thuế thay đổi liên tục; việc cạnh tranh mua bán nông sản diễn biến phức tạp dẫn đến tình trạng trốn thuế diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế nhưng việc nợ đọng thuế từ giữa năm 2012 đến nay đang có xu hướng tăng dần, việc giải thể, phá sản, ngừng hoạt động của nhiều doanh nghiệp ngày một tăng. Đây cũng là nội dung mà cơ quan thuế và các doanh nghiệp kiến nghị để Đoàn giám sát nắm bắt, kịp thời có ý kiến đề xuất tại cuộc họp HĐND tỉnh trong thời gian tới đây./.

Thu Thuỷ-Duy Linh


Lượt xem: 48

Trả lời