Thủ tướng: Kiểm tra giám sát là một phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng

Cập nhật 08/12/2021, 06:12:01

Kiểm tra giám sát là công việc cần thiết để việc thực hiện quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ ngành đạt hiệu qủa nhất.

Chiều 7/12, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng, Chính phủ về kiểm tra nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ đồng chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc nêu rõ, Chính phủ đã ban hành rất sớm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả hoạt động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ thể hiện rất rõ trong kết quả hoạt động của Chính phủ và các bộ, ngành. Đồng chí đề nghị các đại biểu cho ý kiến về kế hoạch, đề cương báo cáo, thống nhất nội dung, chương trình và lịch làm việc, đồng thời đề nghị các Ban Cán sự Đảng Chính phủ và bộ, ngành chuẩn bị thật tốt các tài liệu liên quan, tạo thuận lợi, hiệu quả cho công tác xác minh, thẩm tra.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, kiểm tra giám sát là một phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Chính phủ nhận thấy đây là công việc rất cần thiết để việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành đạt hiệu quả nhất.

Ngay sau khi được kiện toàn, ngày 20/5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó xác định tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện thật tốt, đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế; tăng cường phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Chính phủ đã tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và một số nghị quyết quan trọng của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Về kinh tế xã hội, Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế. Vì phòng, chống dịch tốt mới có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và ngược lại phát triển kinh tế – xã hội để có nguồn lực phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội. Sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, khả quan.

Đặc biệt, Chính phủ tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với một số lĩnh vực dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực như mua sắm công, tài sản công, đầu tư công; thành lập các Tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vấn đề đặt ra trong phòng, chống dịch; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Cán sự Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của Đoàn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.

Theo VTV


Lượt xem: 18

Trả lời