Quốc hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Cập nhật 11/11/2019, 16:11:20

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, hôm nay 11/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Sáng ngày 11/11, mở đầu tuần làm việc thứ 4 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 với 88,02% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Với mục tiêu tổng quát là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Quốc hội đặt ra 12 chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Đáng chú ý là, GDP tăng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 đến 1,5%. Để đạt được những mục tiêu này, một trong những giải pháp chủ yếu của Quốc hội là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Cùng với đó, cơ cấu lại nền kinh tế thực chất hơn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Sau nội dung quan trọng này, các đại biểu Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các dự án: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Trong phiên làm việc chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Lê Thư.


Lượt xem: 12

Trả lời