Chủ tịch nước: “Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến“

Cập nhật 15/8/2018, 13:08:45

Chủ tịch nước đề nghị cần chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 15/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006-2018.

Dự hội có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương…

chu tich nuoc de nghi nhan rong cac mo hinh dien hinh tien tien  hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị.

Những năm qua, lực lượng Công an đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức xây dựng và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến nay, cả nước có hơn 2.000 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu biểu là mô hình “Liên kết xây dựng vùng giáp ranh an toàn về an ninh trật tự”; mô hình “Khu dân cư xã, phường, thi trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự” hay mô hình “Dòng họ, tộc tự quản về an ninh trật tự”; “Tổ, nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”.

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng triệu nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, bắt giữ hàng vạn đối tượng, trong đó có những đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Qua phong trào xuất hiện hàng nghìn tấm gương quần chúng mưu trí, dũng cảm tấn công, truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào đã phát huy tốt vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đơn vị và trên phạm vi cả nước.

Trong thời gian tới, Bộ Công an tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác nhân rộng, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến; nghiên cứu xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; thanh loại những mô hình không không còn tác dụng, kém hiệu quả; tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị theo hướng xã hội hóa ngày càng cao.

chu tich nuoc de nghi nhan rong cac mo hinh dien hinh tien tien  hinh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, hơn lúc nào hết, lực lượng Công an nhân dân, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc quan điểm “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh  cụ thể của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; gắn kết, hòa nhập và cùng phát triển với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể phát động.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị mỗi ban, ngành, đoàn thể cần chú trọng quan tâm chỉ đạo triển khai xây dựng phong trào phù hợp với tính chất, đặc điểm của ngành mình, tổ chức mình để vận động, lôi cuốn cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

Các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,… nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội.

chu tich nuoc de nghi nhan rong cac mo hinh dien hinh tien tien  hinh 3
Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch nước đề nghị mỗi ban, ngành, đoàn thể cần chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Đồng thời cần thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; có kế hoạch tổ chức rà soát, phân loại chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động hiệu quả, chọn lựa xây dựng những mô hình mới phù hợp. Cùng với đó cần làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập được chiến công, thành tích xuất sắc trong phong trào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những người hy sinh, bị thương trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng dân, gần dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào. Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt trong phong trào.

chu tich nuoc de nghi nhan rong cac mo hinh dien hinh tien tien  hinh 4
Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm trang bị phương tiện, điều kiện làm việc và có chính sách đãi ngộ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chủ tịch nước tin tưởng trong thời gian tới lực lượng Công an nhân dân tiếp tục vượt lên khó khăn, thử thách, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân../.

Theo VOV


Lượt xem: 18

Trả lời