70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 16/10/2019, 06:10:07

Hôm qua (15/10) vừa tròn 70 năm ngày tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng đăng trên Báo Sự thật (15/10/1949 – 15/10/2019).

Bài báo được ra đời đúng vào thời điểm cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tác phẩm của Bác chỉ chưa đầy 600 từ, đầu đề cũng chỉ 2 từ “Dân vận” nhưng ngôn ngữ, cách viết rất giản dị, gần gũi và dễ hiểu, tới bây giờ vẫn là cẩm nang vô giá đối với công tác dân vận của Đảng.

Theo VTV


Lượt xem: 8

Trả lời