Tạo cơ hội giải quyết việc làm cho lao động

Cập nhật 23/9/2019, 13:09:42

Nhằm tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận, khai thác thông tin thị trường, hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm, đồng thời luân phiên tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại một số địa phương trong tỉnh. Đây là cơ hội cho người lao động tìm kiếm một công việc phù hợp, đồng thời là cầu nối giúp các doanh nghiệp, đơn vị tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển, sản xuất kinh doanh.

Trong các phiên giao dịch việc làm đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tư vấn việc làm và tuyển dụng. Thực tế hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng mỗi năm khá nhiều, cũng như số lượng lao động phổ thông ngày càng tăng, tuy nhiên tỷ lệ tìm được việc làm là rất ít. Do vậy các phiên giao dịch việc làm luôn đông đảo người lao động đến nắm bắt thông tin và tìm kiếm việc làm.

Chị Lê Thị Hiếu- Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Em học quản trị kinh doanh ra nhưng chưa tìm được việc. Nay em tới tham gia tuyển dụng để tìm việc, mong rằng có việc làm để lo cho bản thân mình và phụ giúp gia đình…..

Cùng với đó, những phiên giao dịch cũng tạo điều kiện cho nhiều người hiểu biết kinh nghiệm về cách tham gia phỏng vấn tìm việc và cũng là cơ hội để nhiều người tìm một công việc mới phù hợp và có nguồn thu nhập cao hơn.

Anh Nguyễn Văn Đoàn- Chư Pưh, Gia Lai cũng nói: “Em đã có công việc rồi nhưng chưa ổn định. Hôm nay em tới đây tham gia phỏng vấn để tìm công việc vào vị trí quản lý siêu thị. Mong muốn sẽ có việc làm phù hợp và thu nhập cao hơn để đảm bảo đời sống”.

Từ đầu năm 2019 đến nay, thông qua các phiên giao dịch việc làm, đã có gần 2.000 lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai tìm được việc làm, ổn định đời sống. Phiên giao dịch việc làm đã đem lại hiệu quả thiết thực, là cầu nối giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động, nhằm giải quyết việc làm cho người dân, đồng thời đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp./.

Ngọc Ánh, Huy Toàn

 


Lượt xem: 8

Trả lời