Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo tiến độ triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 02/8/2019, 08:08:39

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tiến độ triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong cuộc họp ngày 29/7, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành có ý kiến như sau:

  1. Đối với việc triển khai các dự án:
  • Dự án sân golf Đak Đoa: Giao cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo hoàn thành các thủ tục để tổ chức lễ khởi công vào ngày 14/9/2019. UBND huyện Đak Đoa chủ trì lập phương án đền bù- giải phóng mặt bằng, phương án đền bù tài sản trên đất đối với diện tích trong dự án.
  • Dự án Khu biệt thự nhà ở Đak Đoa: UBND huyện Đak Đoa khẩn trương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để có cơ sở thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, đồng thời làm việc với Sở Tài chính để thống nhất đề xuất việc ứng kinh phí từ Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện theo quy định. UBND huyện Đak Đoa, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.
  • Dự án khu tháp đôi đường Quang Trung – Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku: giao UBND thành phố Pleiku hoàn chỉnh phương án xây dựng. Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Pleiku đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng thành phố Pleiku để có cơ sở triển khai các dự án, trong đó cần lưu ý về thẩm quyền.
  • Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị và nhà phố thương mại đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Pleiku, yêu cầu UBND thành phố Pleiku khẩn trương hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định, phấn đấu khởi công dự án vào trung tuần tháng 9/2019.
  • Dự án khu 8 ha đường Nguyễn Chí Thanh: giao UBND thành phố Pleiku khẩn trương triển khai nhanh phương án đề bù, giải phóng mặt bằng để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, cần xây dựng tiến độ triển khai các bước thực hiện.
  • Dự án Khu đất Kho CK 54, xã Trà Đa, thành phố Pleiku: UBND thành phố Pleiku chủ động liên hệ các cơ quan chức năng để khẩn trương thực hiện hạng mục rà phá bom mìn để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.
  1. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh quyết định ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định quyền sử dụng đất khi dự án thực hiện trên địa bàn địa phương. Riêng dự án sân Golf Đak Đoa, Khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp huyện Đak Đoa phải xử lý ủy quyền ngay trong ngày 29/7/2019. Sở KH và ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng bảng tổng hợp tiến độ triển khai các công việc, hạng mục để bám sát tiến độ xử lý hoặc nhanh chóng đề xuất UBND tỉnh xử lý ngay. Giao đồng chí Nguyễn Đức Hoàng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH&ĐT rà soát, kiểm tra chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm xúc tiến đầu tư (thuộc Sở KH&ĐT) để sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, yêu cầu các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp tham gia xử lý các công việc, chủ động phối hợp, lồng ghép thực hiện đồng thời các công việc, nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời thành lập Tổ trực tiếp xử lý và phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến những dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh./.

BT Ngô Thanh,  Đào Hiền


Lượt xem: 395

Trả lời