Gia Lai: Tiêm vắc xin phòng Covid – 19 mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi mới chỉ đạt 91,72%

Cập nhật 18/4/2022, 10:04:57

 Theo quy định của Bộ Y tế thì đến hết quý I/2022, cả nước phải hoàn thành tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Tuy nhiên đến thời điểm này, cả nước triển khai tiêm mũi 2 cho trẻ theo độ tuổi trên mới chỉ đạt khoảng 96%. So với mặt bằng chung của cả nước, hiện tỉnh Gia Lai tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi mới chỉ đạt 91,72%, là một trong 02 tỉnh, thành phố tiêm mũi 2 thấp nhất cả nước ở lứa tuổi này. Để tiến tới bao phủ mũi 2 vắc xin phòng Covid – 19 cho người dân từ 12 – 17 tuổi, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương phải chủ động trong việc huy động lực lượng ngoài ngành Y tế như: các tổ chức chính trị cơ sở, thanh niên tình nguyện, Hội phụ nữ…cùng ngành y tế tham gia phục vụ hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho người dân. Cùng với đó, tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức, nhiều phương pháp nhằm vận động người dân đi tiêm vắc xin đúng ngày, đủ mũi./.

Lệ Xuân. R’Piên


Lượt xem: 9

Trả lời