Gia Lai có 21 cơ sở chế biến chanh dây với tổng công suất khoảng 75.000 tấn/năm

Cập nhật 07/9/2021, 14:09:26

Hiện toàn tỉnh Gia Lai có 3.612 ha chanh dây đang vào thời kỳ thu hoạch, đến thời điểm hiện nay đã thu hoạch được khoảng 1.800 ha với năng suất bình quân khoảng 40 tấn/ha, sản lượng trên 7.220 tấn.

Theo tìm hiểu, giá chanh dây trên thị trường hiện nay khoảng 8.000-15.000 đồng/kg chanh múc; 30.000 – 35.000 đồng/kg chanh quả chất lượng cao. Sản lượng chanh dây của tỉnh Gia Lai chủ yếu xuất khẩu đi Trung Quốc, một phần nhỏ tiêu thụ tại Bình Định, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Trên địa bàn tỉnh có 21 cơ sở chế biến chanh dây với tổng công suất khoảng 75.000 tấn/năm./.

Lê Thư, R’Piên


Lượt xem: 3

Trả lời