Ngỡ ngàng với hành trình di cư ngoạn mục của các loài động vật

Cập nhật 12/9/2018, 14:09:56

Hành trình di cư của các loài động vật đã tạo nên một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất của thế giới tự nhiên.

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 1

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 2

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 3

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 4

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 5

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 6

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 7

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 8

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 9

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 10

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 11

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 12

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 13

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 14

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 15

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 16

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 17

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 18

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 19

anh: ngo ngang voi hanh trinh di cu ngoan muc cua cac loai dong vat hinh 20


Lượt xem: 26

Trả lời