Chùa Vàng – Ngôi chùa Phật giáo linh thiêng bậc nhất Myanmar

Cập nhật 19/3/2019, 18:03:59

Chùa Shwedagon là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo trên thế giới. Đây cũng là ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Myanmar.

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 1

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 2

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 3

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 4

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 5

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 6

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 7

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 8

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 9

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 10

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 11

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 12

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 13

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 14

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 15

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 16

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 17

chua vang - ngoi chua phat giao linh thieng bac nhat myanmar hinh 18


Lượt xem: 11

Trả lời