Dân tộc và phát triển

RSS

Dân tộc phát triển 12-10-2022

13/10/2022

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung sau:
– Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
– Huyền bí Plei Ơi

Dân tộc và phát triển 28-9-2022

28/9/2022

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay có những nội dung sau:
– Chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
– Phát huy tính chủ thể trong bảo tồn văn hóa truyền thống

Dân tộc phát triển 14-9-2022

14/9/2022

Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của chính người dân ở các buôn làng tái định cư trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đời sống của bà con đã cơ bản đã ổn định. Câu chuyện tái định cư ở các làng dân tộc thiểu số sẽ có trong Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay qua phóng sự “Sức sống mới ở những ngôi làng tái định cư”.