Malaysia giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm

Cập nhật 11/10/2022, 06:10:41

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã tuyên bố giải tán Hạ viện khóa 14, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Ismail Sabri nêu rõ, căn cứ theo Hiến pháp liên bang Malaysia, Quốc vương Abdullah đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng về việc giải tán Hạ viện khóa 14.

Theo luật định, nhiệm kỳ của Hạ viện khóa 14 của Malaysia kéo dài tới tháng 7/2023 và tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trước tháng 9/2023.

Tuy nhiên, với quyết định giải tán Hạ viện, Malaysia sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 60 ngày.

 Ủy ban bầu cử Malaysia sẽ sớm công bố thời điểm bầu cử.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời