Xây dựng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai với tổng kinh phí hơn 570 triệu đồng

Cập nhật 02/10/2023, 06:10:13

Với tổng kinh phí hơn 570 triệu đồng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án “Xây dựng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai”.

Dự án tập trung thực hiện 02 nội dung gồm: Ứng dụng “Quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt” tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh và  xây dựng mô hình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Thực hiện dự án vừa là cơ hội để huyện Ia Grai phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng, vừa là cơ hội giúp nông dân trên địa bàn huyện học tập, tiếp cận được công nghệ cao, hiện đại trong xây dựng nhà màng. Cùng với đó, việc tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, góp phần bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất.

Thúy Diện – Duy Linh


Lượt xem: 10

Trả lời