TP. Pleiku tổng kết công tác thực hiện Đề án 61 năm 2023

Cập nhật 28/11/2023, 10:11:30

Ban Chỉ đạo Đề án 61 của TP. Pleiku vừa tổng kết công tác thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2024.

Năm 2023, ngành Nông nghiệp TP. Pleiku đã tập trung hướng dẫn người dân rà soát, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy lợi thế về đất đai, thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường; chú trọng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với chế biến; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Hội Nông dân các cấp đã tích cực phát động Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đến cuối năm 2023, toàn thành phố có 4.224 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hiện thành phố Pleiku có 17 nông hội với 584 thành viên và 126 tổ hội nghề nghiệp với 1.597 thành viên.

Trong năm 2023, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, toàn thành phố đã giải ngân 2,94 tỷ đồng cho 06 dự án và 49 hộ vay theo nhóm hộ. Tính đến ngày 24/11/2023, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn thành phố 5,746 tỷ đồng cho 167 hộ vay thực hiện 09 dự án và vay theo nhóm hộ.

CTV Bá Bính


Lượt xem: 16

Trả lời