Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 02/10/2023, 11:10:15

Sáng nay (ngày 2.10), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, dự kiến Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 16.10.2023 tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku. Một trong những nội dung quan trọng tại Kỳ họp này đó là ngoài việc báo cáo giao chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh 24 Dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh cho ý kiến, xem xét, quyết nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh không chỉ năm 2023 mà cả những năm tiếp theo. Bao gồm: Dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh; Quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường từ xã Yang Nam đi xã Chơ Long, huyện Kông Chro; Thông qua bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Pleiku; Thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số”; Phê duyệt biên chế công chức năm 2023 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh …

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cơ bản thống nhất các nội dung của UBND tỉnh theo Tờ trình số 2604/TTr-UBND về việc đề nghị tổ chức Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng chí Trương Văn Đạt cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng gửi đầy đủ hồ sơ nội dung các báo cáo, tờ trình để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giao các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.

Đoàn Bình – Viễn Khánh


Lượt xem: 10

Trả lời