THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 18/4/2019, 16:04:13

THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hiện nay, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai một số nơi có mưa, nhưng nguy cơ cháy rừng vẫn còn xảy ra rất cao, cụ thể:

– Khu vực các huyện, thị xã: Đak Pơ, An Khê, Kông Chro, Ia Pa, Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa đang ở cấp IV;

– Các huyện, thành phố còn lại của tỉnh Gia Lai đang ở cấp III.

Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc chính quyền cấp xã, chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác lửa rừng 24/24 giờ; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động lực lượng chữa cháy rừng khi đám cháy mới phát sinh; báo cáo ngay cho Chi cục Kiểm lâm để có biện pháp ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra./.

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH


Lượt xem: 48

Trả lời