Không tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020

Cập nhật 09/4/2020, 14:04:40

Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhằm chủ động phòng, chống và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan nhanh trên diện rộng, Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020./.

BT: Thiên Thanh


Lượt xem: 23

Trả lời