Gia Lai hiện có hơn 1.300 nhà nuôi chim yến

Cập nhật 01/10/2023, 13:10:47

Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển nghề nuôi chim yến, hoạt động dẫn dụ và gây nuôi chim yến đang phát triển mạnh mẽ.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 1.300 nhà nuôi chim yến với sản lượng khoảng 6.500 kg/năm, trong đó tập trung chủ yếu ở các địa phương: Huyện Chư Sê (287 nhà), huyện Đức Cơ (1.218 nhà), thị xã Ayun Pa (166 nhà), Krông Pa (139 nhà), huyện Ia Pa (136 nhà), huyện Chư Prông (97 nhà) và một số địa phương khác. Để phát triển nghề nuôi chim yến mang lại hiệu quả kinh tế, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã hướng dẫn người dân phát triển sản xuất theo chuỗi sản phẩm, gắn kết từ khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, trong đó các doanh nghiệp chế biến, phát triển thị trường, bao tiêu sản phẩm giữ vai trò quan trọng. Cùng với việc ứng dụng công nghệ mới để nuôi chim yến, địa phương cũng đã chú trọng xây dựng các cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm từ yến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn với việc thường xuyên tổ chức, giới thiệu, quảng bá thương hiệu qua các hội chợ, triển lãm thương mại, triển khai thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP, phát triển thị trường cho sản phẩm yến của tỉnh./.

Trương Trang – Minh Trung


Lượt xem: 4

Trả lời