Công văn hỏa tốc số 2249 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện văn bản số 173/TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Cập nhật 04/11/2020, 18:11:24

Công văn hỏa tốc số 2249 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện văn bản số 173/TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.


Lượt xem: 218

Trả lời