Công điện số 14 của UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 13

Cập nhật 11/11/2020, 17:11:38

Công điện số 14 của UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 13


Lượt xem: 70

Trả lời