Công điện số 13 của UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 12

Cập nhật 09/11/2020, 15:11:55

Công điện số 13 của UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 12.


Lượt xem: 196

Trả lời