Công điện số 12 của UBND tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 10 (GONI)

Cập nhật 02/11/2020, 14:11:43

Công điện số 12 của UBND tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 10 (GONI)


Lượt xem: 99

Trả lời