CÔNG ĐIỆN số 11 của UBND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 04/5/2021, 16:05:20

Về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19


Lượt xem: 34

Trả lời