Công điện hỏa tốc số 2179 của UBND tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9

Cập nhật 26/10/2020, 19:10:05

Công điện hỏa tốc số 2179 của UBND tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9


Lượt xem: 134

Trả lời