Bộ KH&CN sớm tham mưu với Chính phủ về các khu nông nghiệp công nghệ cao

Cập nhật 08/6/2023, 08:06:27

Phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao rất cần được Bộ KH&CN sắp tới tham mưu với Chính phủ và Thủ tướng để tiếp tục triển khai theo hướng thực sự có hiệu quả.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt tại hội trường ngày 7/6, Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An đánh giá cao ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên ứng dụng này lại chủ yếu tập trung tại một số vùng, một số sản phẩm có thế mạnh, một số DN lớn, trong khi đó, sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân luôn rất cần ứng dụng công nghệ cao, những kỹ thuật mới để sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, đạt chất lượng, đạt hiệu quả.

Đại biểu Dung đề nghị Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết nguyên nhân của vấn đề trên, cũng như giải pháp sắp tới của Bộ KH&CN như thế nào để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được phổ biến rộng khắp, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân.

Cùng liên quan đến vấn đề này, Đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đoàn ĐBQH Đắk Nông đánh giá ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của nước ta còn khiêm tốn. Đại biểu muốn Bộ trưởng KH&CN làm rõ Việt Nam đang đứng ở đâu so với các nước khu vực và thế giới trong ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Tiếp thu chất vấn của các Đại biểu, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định, công nghệ cao ứng dụng cho nông nghiệp là một chủ trương lớn, Bộ KH&CN đã kết hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT để triển khai các biện pháp về khoa học, công nghệ cao để có ứng dụng đạt hiệu quả cao nhất cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

“Cho đến thời điểm này, rất nhiều DN đã tham gia các chương trình ứng dụng nhiều công nghệ cao trong việc phục vụ phát triển nông nghiệp. Có khoảng 290 DN công nghiệp đang ứng dụng công nghệ cao; khoảng 690 vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó có trên 70% đạt tiêu chí vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Có gần 2.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao là những thành tựu đáng ghi nhận”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng KH&CN cũng thừa nhận ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp vẫn còn nhiều rào cản, đặc biệt cần nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất, đào tạo nhân lực, quá trình tiếp cận nguồn vốn cũng còn khó khăn nên cần tháo gỡ từng bước. Cùng với đó, do nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi vẫn thiếu các công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro, như bảo hiểm nông nghiệp, Quỹ đầu tư bảo hiểm công nghệ cao… nên cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khắc phục.

“Để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được phổ biến rộng khắp, cần triển khai đồng bộ tổng thể các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp thông qua các hoạt động hỗ trợ về khoa học, công nghệ. Bộ KH&CN sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia cho lĩnh vực này, trong đó có chương trình rất phù hợp, đó là chương trình sản phẩm quốc gia, chương trình phát triển công nghệ cao”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt làm rõ.

Thời gian tới, để chuẩn bị triển khai các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một cách hiệu quả, cũng như giải quyết được những mặt còn hạn chế, Bộ trưởng KH&CN cho biết đã sửa Nghị định về khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao trước đây được điều chỉnh bởi Nghị định 99, lần này sửa đổi Nghị định khu công nghệ cao bao gồm cả các khu công nghệ cao hiện nay và kể cả khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cùng những chính sách, cơ chế rất đặc thù cho lĩnh vực này.

“Chúng tôi đã trình Chính phủ để xem xét quyết định để ban hành nghị định này trong thời gian tới. Nghị định này cũng đã được sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ NN&PTNT và Bộ KH&CN. Chúng tôi cũng rất hy vọng khi Nghị định này ra đời sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả, góp phần vào phát triển ngày càng nhiều các khu công nghệ cao và trong đó có các khu nông nghiệp công nghệ cao, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định.

Kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, 5 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được thành lập nhưng triển khai ứng dụng kết cầu hạ tầng còn chậm, chưa hoạt động đầy đủ. Lĩnh vực phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao rất cần được Bộ KH&CN sắp tới tham mưu với Chính phủ và Thủ tướng để chúng ta tiếp tục triển khai các khu này theo hướng thực sự có hiệu quả./.


Lượt xem: 1

Trả lời