Hiệu quả từ những sáng kiến trong lao động

Cập nhật 04/6/2023, 07:06:09

Đúc rút kinh nghiệm trong thực tiễn lao động sản xuất, thời gian qua đã có nhiều đề tài, sáng kiến của đoàn viên, công nhân, người lao động được áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm sức lao động, thúc đẩy các đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển. Ghi nhận tại Điện lực huyện Đạ Tẻ, nơi có rất nhiều đề tài sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác của Ngành điện lực Lâm Đồng.


Lượt xem: 5

Trả lời