Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo về triển khai chiến dịch thanh tra lao động năm 2016

Cập nhật 06/4/2016, 10:04:56

Triển khai văn bản số 858 ngày 18/3/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016. Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1.Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Liên đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện chiến dịch thanh tra từ tháng 03 đến hết tháng 11/2016.

2.Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016 trên địa bàn tỉnh./.

UBND Tỉnh


Lượt xem: 45

Trả lời