Triển khai kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cập nhật 03/12/2015, 15:12:01

Thực hiện công văn số 01 của Tỉnh ủy Gia Lai về kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên họp ngày 9/11/2015 thống nhất những công tác trọng tâm trong tháng 11, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về tình trạng khai thác gỗ trái phép trên địa bàn huyện Kbang: yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Sở, ngành liên quan thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh điều tra xử lý vụ việc chống người thi hành công vụ, khai thác gỗ trái phép. Về việc chặt phá 60 ha rừng làm nương rẫy ở xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa giao UBND huyện Krông Pa chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm điều tra, khởi tố và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về bệnh trắng lá mía ở một số huyện phía Đông Nam tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở, ngành liên quan và UBND các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Ayun Pa đánh giá mức độ gây hại để có biện pháp phòng trừ; đồng thời khảo sát đất để xây dựng cơ sở sản xuất mía giống đạt tiêu chuẩn.

Về tình hình thiếu nước sinh hoạt ở trung tâm huyện Ia Pa giao UBND huyện Ia Pa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông: yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, UBND các huyện, thi xã, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan tiếp tục đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2016; đồng thời tập trung thực hiện cải cách hành chính, chú trọng minh bạch trong xúc tiến đầu tư và kêu gọi đầu tư./.

 

 

BT: Kim Châu


Lượt xem: 22

Trả lời