Thông báo kết quả Hội nghị Liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 và Kỳ họp thứ 13 –HĐND tỉnh khóa X

Cập nhật 23/2/2016, 09:02:02

HĐND tỉnh vừa có Công văn số 59 thông báo kết quả Hội nghị Liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 và Kỳ họp thứ 13 –HĐND tỉnh khóa X vừa được tổ chức vào ngày 18/2/2016. 

Theo đó, kỳ họp thứ 12 (bất thường), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức vào ngày 26/2/2016 tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức trong 1,5 ngày (từ ngày 29 đến ngày 30/3/2016) . Kỳ họp sẽ kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Thông báo của UB MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2011-2016. Xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh. Khen thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND và UBND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016./.

 

 

BT: Lê Thư


Lượt xem: 74

Trả lời