Thông báo của UBND tỉnh Gia Lai về việc hoãn tiếp công dân sáng thứ 7, ngày 02/01/2016

Cập nhật 29/12/2015, 07:12:12

   Thông báo của UBND tỉnh Gia Lai về việc hoãn tiếp công dân. Để tập trung thực hiện các hoạt động trước, trong và sau Tết Dương lịch 2016, UBND tỉnh Gia Lai không tổ chức tiếp công dân vào sáng thứ 7, ngày 02/01/2016 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Việc tiếp … Continue reading “Thông báo của UBND tỉnh Gia Lai về việc hoãn tiếp công dân sáng thứ 7, ngày 02/01/2016”

   Thông báo của UBND tỉnh Gia Lai về việc hoãn tiếp công dân. Để tập trung thực hiện các hoạt động trước, trong và sau Tết Dương lịch 2016, UBND tỉnh Gia Lai không tổ chức tiếp công dân vào sáng thứ 7, ngày 02/01/2016 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Việc tiếp công dân sẽ được tiếp tục tiến hành bình thường vào sáng thứ 7 hàng tuần, từ ngày 09/01/2016.

  UBND tỉnh Gia Lai thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện ./.

UBND Tỉnh Gia Lai


Lượt xem: 23

Trả lời