Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 08/4/2016, 09:04:46

Thời gian qua, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do hạn hán gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1.Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 04 ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 8718 ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống và khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra; Chỉ thị số 17 ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh về các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

2.Từ nay đến hết mùa khô năm 2016, các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường xuống cơ sở, hạn chế đi công tác ngoại tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống hạn hán, phòng chống cháy rừng.

3.Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh cần tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống hạn trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả, kịp thời. Chủ động bố trí ngân sách dự phòng địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn. Đối với những nội dung, chính sách hỗ trợ đã có quy định, cần tạm ứng kinh phí giải quyết ngay đến đúng đối tượng, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân; phân công các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan; theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

4.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung bám sát cơ sở, có giải pháp cụ thể để giúp nhân dân và cùng nhân dân ở các khu vực bị hạn hán khắc phục tình trạng thiếu nước, phòng chống cháy rừng trên địa bàn.

5.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho từng cấp, từng ngành, các tổ chức, đơn vị và nhân dân nhận thức được tình hình hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô năm 2016 để chủ động ứng phó.

6.Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị và có kế hoạch huy động tối đa lực lượng, phương tiện  của đơn vị mình để tham gia thực hiện công tác phòng, chống hạn, phòng chống cháy rừng khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

7.Các huyện, thị ủy, thành ủy chỉ đạo toàn diện và huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương mình tham gia cùng nhân dân chống hạn, đặc biệt tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng nguồn nước tiết kiệm; chú trọng sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong nhân dân, xác định “phòng là chính, dân là chính, cơ sở là chính”.

Kiểm tra, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa và hệ thống thủy lợi trên địa bàn, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp, ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng do hạn hán, nắng nóng kéo dài; chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc tranh chấp nguồn nước, ô nhiễm môi trường, bùng phát dịch bệnh do hạn hán. Tổng hợp tình hình hạn hán ở địa phương, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành đề xuất, báo cáo tỉnh hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Địa phương nào để tình trạng cháy rừng, không thực hiện hiệu quả phương án chống hạn, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, sản xuất thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy.

8.Giao UBND tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện, báo cáo kịp thời để Thường trực Tỉnh ủy biết và chỉ đạo./.

 

BT: Bích Thủy


Lượt xem: 87

Trả lời