Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quản lý

Cập nhật 11/9/2023, 10:09:46

Sáng nay (11/9), tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Dự Lễ khai giảng có PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.

Tham gia Lớp Bồi dưỡng có 78 học viên là các cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quản lý. Lớp Bồi dưỡng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15/9, với 10 chuyên đề quan trọng, là những vấn đề mới trên nhiều lĩnh vực theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kỹ năng, phương pháp xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, kinh tế số và những giải pháp thực hiện đối với tỉnh Gia Lai; phát huy tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… Với chương trình học được tập trung vào cả các vấn đề lý luận và thực tiễn, Lớp Bồi dưỡng nhằm cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Hà – Huy Toàn


Lượt xem: 5

Trả lời