Hội nghị trực tuyến toàn quốc họp Phiên thứ nhất Tổ công tác Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật 08/9/2023, 11:09:11

Sáng nay (ngày 8.9), tại Thủ đô Hà Nội, Tổ công tác Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác. Dự tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ công tác CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ gồm 15 thành viên do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ công tác là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước coi cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đột phá chiến lược; xác định rõ việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của mình, coi đây là khâu có ý nghĩa then chốt, quyết định đến sự thành công trong thực hiện cải cách hành chính. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện.

Thông tin chi tiết về Hội nghị trực tuyến toàn quốc họp Phiên thứ nhất Tổ công tác Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ được THGL tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.

Đoàn Bình – Ksor Tuối


Lượt xem: 3

Trả lời