Thanh niên 8-10-2023

Cập nhật 08/10/2023, 09:10:37

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Hội thi Bí thư Chi đoàn cơ sở giỏi góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn
– Bia Di tích Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai – “Địa chỉ đỏ” giáo truyền thống cách mạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 42

Trả lời