Thanh niên 5-11-2023

Cập nhật 05/11/2023, 07:11:37

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Đưa sản phẩm Ocop do thanh niên làm chủ đến gần người tiêu dùng
– Các CLB Cồng chiêng Thanh thiếu nhi TP Pleiku sẵn sàng cho ngày hội lớn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 32

Trả lời