Văn hóa – Xã hội

RSS

Hệ lụy khi người tham gia BHYT tự mua thuốc, vật tư y tế

25/12/2023

Theo dự thảo Thông tư do Bộ Y tế xây dựng, người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu, sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay. Tuy nhiên, đề xuất này còn nhiều bất cập.