Hướng về Biển Đông

RSS

Biển Đông: Cần ngăn chặn nạn hô-li-gân cả trong quan hệ quốc tế

14/6/2014

Tại Hội thảo về tình hình Biển Đông ở Nam Phi, học giả Viện nghiên cứu Johannesburg, ông Muhamed Nur Nordien cho rằng thế giới không thể làm ngơ trước việc các nước lớn hù dọa các nước nhỏ và cần ngăn chặn nạn hô-li-gân, không chỉ trong bóng đá khi World Cup đang diễn ra, mà cả trong quan hệ quốc tế.