Thông báo

RSS

Công điện khẩn số 06 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa và Phú Thiện

02/2/2021

Công điện khẩn số 06 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa và Phú Thiện