Thông điệp 5k chung sống an toàn với dịch

Cập nhật 07/9/2020, 08:09:48

Phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế gửi tới người dân “Thông điệp 5k: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế”.

Nguy cơ dịch COVID-19 vẫn thường trực trong cộng đồng, chúng ta sẽ phải tiếp tục chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh; tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.

Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 và gửi đến người dân “Thông điệp 5k: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế.”

Theo VTV


Lượt xem: 157

Trả lời