Những nguyên nhân tiềm ẩn khiến tóc bạn bạc sớm

Cập nhật 09/3/2021, 08:03:45

Nếu bỗng một ngày, bạn đứng trước gương và nhận ra tóc mình đã điểm những sợi bạc trắng, có thể đó là do một trong những nguyên nhân dưới đây.

Theo VOV


Lượt xem: 16

Trả lời