Bộ Y tế khuyến cáo chung sống an toàn với đại dịch Covid-19

Cập nhật 02/9/2020, 07:09:33

Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện “Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19”.


Lượt xem: 48

Trả lời