Quyết định về việc cử Đoàn công tác của tỉnh để hỗ trợ nhân lực y tế tham gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương

Cập nhật 16/9/2021, 10:09:35

Quyết định về việc cử Đoàn công tác của tỉnh để hỗ trợ nhân lực y tế tham gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

PCT. UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký Quyết định số 850 về việc cử đoàn công tác của tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân lực y tế tham gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương bao gồm 07 bác sĩ, y sĩ và 11 điều dưỡng có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Thời gian thi hành nhiệm vụ kể từ ngày 17/9/2021 cho đến khi có thông báo kết thúc thời gian hỗ trợ phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương.  Nhiệm vụ cụ thể của Đoàn công tác do Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Sở Y tế tỉnh Bình Dương phân công. Các thành viên trong Đoàn công tác có trách nhiệm bàn giao công việc tại cơ quan, đơn vị đang công tác; có mặt tại địa điểm thi hành nhiệm vụ theo thời gian quy định và chấp hành thực hiện nhiệm vụ được phân công của cấp có thẩm quyền. Trách nhiệm của Sở Y tế Gia Lai là xây dựng kế hoạch đưa Đoàn công tác của tỉnh tham gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương đảm bảo an toàn, chu đáo./.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 7

Trả lời